Jumaat, 18 April 2014

Mengapa perlu Taat Perintah Rasul
Terjemahan Surah An-Nuur ayat 63

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian [yang lain]. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung [kepada kawannya], maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (63)

Ahad, 13 April 2014

Nasihat bagi Orang Lelaki yang Beriman


Nasihat bagi orang lelaki yang beriman boleh dilihat menerusi Surah An-Nuur ayat 30


Terjemahan Surah An-Nuur ayat 30

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (30)

Terima kasih Google